สรอ. ร่วมงาน “2012 Taipei Summit


16 March 2558
143

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ นายสกล วัฒนอุดมศิลป์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาความร่วมมือรัฐ-เอกชน เป็นตัวแทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมงาน “2012 Taipei Summit” ณ กรุงไทเป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของ Cloud Computing Technology และเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ