สรอ. บริจาคกระดาษที่ใช้งานแล้วสำหรับนำไปใช้ทำหนังสืออักษรเบลสำหรับคนตาบอดในโครงการกระดาษหน้าที่สาม


16 March 2558
178

นางกนกพร   สาณะวัฒนาผู้อำนวยการสำนักวางแผนและจัดการองค์กร สรอ. และคณะ ได้เดินทางไปบริจาคกระดาษที่ใช้งานแล้ว 2 หน้า จำนวน 2 ลัง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ) เพื่อสำหรับนำไปใช้ทำหนังสืออักษรเบลสำหรับคนตาบอดในโครงการกระดาษหน้าที่สาม เมื่อวันจันทร์ที่ 15ต.ค.55