ทีมงาน EGA เข้าเยี่ยมชม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


16 March 2558
46

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่อง “ศูนย์สาธิตการจัดการเทคโนโลยี RFID”  ณ  สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สรอ. และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอันจะส่งผลให้สามารถนำไปพัฒนาระบบ สารสนเทศภาครัฐของประเทศไทยต่อไป  โดยรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีมาตรฐานสากล EPC/RFID”
 

ชมภาพเพิ่มเติมที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.457070220998000.96520.100000850770441&type=1