สรอ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


16 March 2558
2608

รองผอ. และ ผช.ผอ.สรอ. พร้อมทีมงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์