แถลงข่าวเปิดตัว CSA Thailand Chapter และการจัดงาน ASEAN CSA Summit 2013


16 March 2558
1606

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว CSA Thailand Chapter และการจัดงาน ASEAN CSA Summit 2013  และ กล่าวถึง “ความคืบหน้าของโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) และการผลักดันก่อตั้ง CSA ASEAN Hub ด้วยการจัดงาน ASEAN CSA Summit 2013” ณ ห้องหอวัง ๒-๓ ชั้น Mezzanine โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

จากนั้น ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ ประธานกลุ่ม CSA Thailand Chapter กล่าวถึง “บทบาท CSA Thailand Chapter และยุทธศาสตร์ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการรักษาความปลอดภัยบน คลาวด์” และ คุณไชยเจริญ อติแพทย์ นายกสมาคมซีไอโอ 16 ในฐานะประธานจัดงาน ASEAN CSA Summit 2013 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง “ภาพรวมของคลาวด์ในเวทีอาเซียน และการผลักดันไทยเป็น CSA ASEAN Hub ของภาคเอกชน” และ คุณไชยกร อภิวัฒโนกุล กรรมการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือ TISA กล่าวถึง “ทิศทางระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ กับงาน ASEAN CSA Summit 2013”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.475721955799493.100586.100000850770441&type=1