EGA ร่วมงานแถลงผลงานของกระทรวงไอซีที ในวาระครบ ๑ ปี


16 March 2558
812

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)  โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวาระครบ ๑ ปี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบความก้าวหน้าการ ดำเนินงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ตามนโยบายรัฐบาลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาว   ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์กีฬา ๖๐ ปี โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมี นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการแถลงผลการดำเนินงานดังกล่าว   

โดย สรอ. ได้จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน โครงการ Citizen Smart Info คือ บริการ Smart Card ระบบลงทะเบียนใช้บริการ Free Wi-Fi ภายในงานผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และ บริการ EGA SMARTBOX ประตูสู่ภาครัฐ"

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469629733075382.99320.100000850770441&type=1