สรอ. จัดประชุม “คณะทำงาน National Information Infrastructure :NII


16 March 2558
28

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัด “การประชุมคณะทำงาน National Information Infrastructure :NII” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลภัยพิบัติ ด้านอุทกภัย ครั้งที่ ๔ ในประเด็นเรื่อง ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) ที่มีความจำเป็นด้านอุทกภัย โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : NECTEC, สมาคมสถาปนิกไอซีที, NGO ภาคประชาชนที่มีจิตอาสา: สถาบัน Change Fusion, มูลนิธิชุมชนไท และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): สรอ. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.468137513224604.98936.100000850770441&type=1