งานสัมมนา “การบูรณาการงบประมาณด้าน ICT ของหน่วยงานภาครัฐ


16 March 2558
834

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกับ สำนักงบประมาณ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการสัมมนาเรื่อง “นโยบายการบูรณาการด้าน ICT และการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ” ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๑๑๗-๑๒๐ ชั้น ๑ ศูนย์การประชุม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ โดยมีนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและการบรรยายเรื่อง “นโยบายการบูรณาการด้าน ICT” และมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน
 

การจัดงานครั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบายการบูรณาการด้าน ICT และการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงต่างๆ และเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร และ เพื่อให้ส่วนราชการ และกระทรวงต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการบูรณาการด้าน ICT โดยมีการประเมินบริการกลางด้าน ICT ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมกับบูรณาการงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และกระทรวงต่างๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารเข้าร่วมงาน ประมาณ ๕๐๐ คน
 

จากนั้น มีการบรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบูรณาการด้าน ICT ของหน่วยงานภาครัฐ” โดย นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และ การอภิปราย “แนวทางการจัดหาระบบ ICT ของหน่วยงานภาครัฐ” โดย นางอาทิตยา สุธาธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ การบรรยายเรื่อง “ระบบบริการกลางเพื่อการบูรณาการด้าน ICT” โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ชมภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.488837864487902.103023.100000850770441&type=1