ดร. ศักดิ์ ผู้อำนวยการ สรอ. เปิดงาน “พัฒนาศักยภาพสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วย E-CMS 2.0


16 March 2558
27

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง พัฒนาศักยภาพสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วย e-CMS 2.0 ณ ห้องกมลทิพย์ ๒-๓ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ โดยมี ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา 

โดยการประชุมดังกล่าว มีการบรรยายหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาศักยภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ด้วย e-CMS 2.0 on G-Cloud” (นโยบายและทิศทางการพัฒนาศักยภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และ ภาพรวมของ e-CMS 2.0 on G-Cloud) โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), การบรรยายหัวข้อ “สถาปัตยกรรมและมาตรฐานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” โดย นางสาวนันทนา พจนานันทกุล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, การบรรยายหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย e-CMS 2.0 on Cloud” โดย ดร. อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบสารสนเทศ และ การบรรยายหัวข้อ “แผนการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” โดย นายอุสรา  วิสารทานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.487193037985718.102714.100000850770441&type=1