ผู้แทนประเทศเกาหลีใต้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านไอทีร่วมกับ EGA


16 March 2558
1657

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ Mr.Young Sik Kim จาก Global IT Technology program (ITTP) และ  Mr. Kim Jin Kwan จาก Korean International Cooperation Agency ประเทศเกาหลีใต้ ได้มาเยี่ยมชมและร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ Korean e-Government Development ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และดร.พลพิบูล สตางค์พุฒิ ผู้จัดการส่วนพัฒนานโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้การต้อนรับและเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้