อบรมเชิงปฎิบัติการการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน DNSSEC รุ่นที่ 2


16 March 2558
23

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบโดเมนเนมของหน่วยงาน ภาครัฐ จึงได้ร่วมกับ APNIC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญในระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสารสนเทศ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) เพื่อสนับสนุนให้มีการนำ DNSSEC มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐกันอย่างแพร่หลายและใช้ได้อย่างถูกต้อง และลดปัญหาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานระบบโดเมนเนมของเครือข่าย รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการรุ่นละ ๓๐ ท่าน วิทยากรบรรยายคือ MR. Champika Wijayatunga (Training Magement) โดยคุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สรอ. กล่าวเปิดงานดังกล่าวในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ห้องฝึกอบรม ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคาร ๑

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.477505732287782.100959.100000850770441&type=1