สาธิตบริการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ


16 March 2558
46

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี  นางไอรดาเหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมสาธิตการใช้บริการ GIN Conference หรือบริการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ ซึ่งเป็นบริการที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินำมาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ แจ้งเตือนภัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ตรวจเยี่ยมชมความพร้อมก่อนนำไปติดตั้งในงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ทำเนียบรัฐบาล 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.496239797081042.104347.100000850770441&type=1