สรอ.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ASEAN CSA Summit ๒๐๑๓


16 March 2558
1026

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดย นายชรินทร์  ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชุม “กลุ่มความร่วมมือ CSA Thailand Chapter” (กลุ่มย่อย) ณ ห้องประชุมของ สรอ. ชั้น ๑๑, ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เพื่อหารือและกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนงานด้านการประชา สัมพันธ์ที่จะใช้สื่อสารในการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA Summit ๒๐๑๓ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ชั้น L โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว  โดยมี นายพูนลาภ ชัชวาลโฆษิต CP Thailand, นางสาวฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (คุณซี) ดาราและพิธีกรรายการ และ เจ้าหน้าที่ของ สรอ. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้