วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556


16 มีนาคม 2558
753

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ มงคลฤกษ์ เวลา ๐๙.๓๙ น. ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สรอ. ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิ อาคารบางกอกไทย เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖