คณะผู้บริหารร่วมมอบกระเช้าอวยพร ท่านรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงไอซีที เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๖


16 March 2558
1889

นางไอรดา เหลืองวิไล รอง ผอ.สรอ. และ นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผช.ผอ.สรอ. พร้อมด้วย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผอ.สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี, นางกนกพร สาณะวัฒนา ผอ.สำนักบริหารและจัดการองค์กร, นายอุสรา วิสารทานนท์ ผช.ผอ.สำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, นายพลากร บุปผาธนากร ผู้จัดการส่วนนโยบายและกลยุทธองค์กร และเจ้าหน้าของสรอ. ร่วมมอบกระเช้าอวยพร นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ หน้าห้องรับแขกชั้น ๙ และ ห้องปลัดกระทรวงฯ ชั้น ๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามลำดับ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.490574330980922.103342.100000850770441&type=1