สรอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


16 March 2558
994

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดย นางสาวปภัสรินทร์ ศิริพัฒน์กิตติ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดย Mr. Chen Rui  ณ ห้อง MICT ชั้น ๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมี นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวแสดงเจตจำนงของกระทรวงฯ ถึงความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวแสดงเจตจำนงของบริษัท หัวเว่ย  
                  

พิธีลงนามดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนที่มีกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ในการแสวงหาประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริง ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน ICT ให้ทัดเทียมกับประเทศภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.490568044314884.103339.100000850770441&type=1