สำนักบริหารและจัดการองค์กร เข้าศึกษาดูงานที่ปตท.สำนักงานใหญ่


13 March 2558
329

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คุณธีรธร แพ่งประสิทธิ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารและจัดการองค์กร จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบงานจัดซื้อ/พัสดุ และระบบงานบริหารกลาง ณ บริษัท ปตท. สำนักงานใหญ่ เข้าศึกษาระบบงานภายใน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการทำงานของแผนกจัดซื้อ/พัสดุ และแผนกบริหารงานสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น