EGA หารือกับคณะทำงานจากญี่ปุ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐประเทศไทย


13 March 2558
1825

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ คณะทำงานประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก Ministry of Internal affairs and Communications Japan (MIC) เจ้าหน้าที่จาก NTT DATA Corporation เจ้าหน้าที่จาก NEC Corporation และเจ้าหน้าที่จาก FUJITSU LIMITED ได้เข้าพบ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) พร้อมด้วยคุณอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ เพื่อประชุมหารือ และสัมภาษณ์เก็บข้อมูลทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ EGA ดำเนินการให้กับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ได้แก่ โครงการ GIN, โครงการ G-Cloud, โครงการ Mail Go Thai รวมไปถึง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี EGA ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนในการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐ มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน

สำหรับในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรในนามของประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น ได้มีความร่วมมือระหว่าง ๒ ประเทศ ในการที่จะให้ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้การ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูจาก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายหลังจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ รัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มีการจัดตั้ง “Infrastructure Working Group” และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีแนวคิดให้เกิดการสำรวจข้อมูลในลักษณะ Field survey กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยในประเด็น “ICT for disaster prevention/countermeasure” ในการนี้ รัฐบาลไทยมีความคาดหวังให้เกิดการสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ รวมทั้ง เทคโนโลยีที่จำเป็นจากประเทศญี่ปุ่นในการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527901263914895.1073741829.100000850770441&type=1