EGA จับมือร่วมกับ กรมการปกครอง ไปรษณีย์ไทย ใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรและระบบบริการคลาวด์ สนับสนุนโครงการไปรษณีย์ไทยให้บริการถึงบ้าน


13 March 2558
906

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะสุโกศล  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการปกครอง จัดงานแถลงข่าว “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์และระบบบริการคลาวด์ สนับสนุนโครงการไปรษณีย์ไทยให้บริการถึงบ้าน (Post@Home)” โดยมีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายในครั้งนี้

โดยการลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยนายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยนางสาวอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างครบวงจร (One Stop Service)  ผ่านเครือข่าย เครื่องรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยให้หน่วยงานในสังกัด สนับสนุนและบูรณาการให้ความร่วมมือการดำเนินโครงการไปรษณีย์ไทยให้บริการถึง บ้าน (Post@Home) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ เรียนรู้ (Smart Thailand) ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ บริการนำจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ถึงบ้าน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพหรือค่าป่วยการอย่างทั่ว ถึงต่อไป

สำหรับก้าวต่อไปจะให้บริการรับชำระค่าบริการค่าสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเริ่มจากค่าไฟฟ้า น้ำประปา และ โทรศัพท์ถึงที่บ้าน ซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เมษายนนี้ นำร่องภายในพื้นที่ ๔ ภาค ๔ จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง ลพบุรี  ภาคใต้ พังงา ภาคเหนือ เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด คาดว่าจะครอบคลุมผู้ใช้บริการมากกว่า ๕ ล้านคน นอกจากนี้ยังมีแผนจะขยายบริการดังกล่าวในกลุ่มสินเชื่อ-เช่าซื้อ และบัตรเครดิตรวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่มีความต้องการในระยะต่อไปด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527529833952038.1073741827.100000850770441&type=1#