สัมมนาวิชาการการปรับเปลี่ยนไปสู่ Internet Protocol version 6 (IPv6) ณ กระทรวงยุติธรรม


13 March 2558
626

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการการสัมมนาวิชาการการปรับเปลี่ยนไปสู่ Internet Protocol version 6 (IPv6)” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ณ  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   

โดยการสัมมนานี้จัดเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ IPv6 และให้ส่วนราชการในสังกัดได้รับทราบแนวนโยบายการปรับสู่ IPv6 ของประเทศและเตรียมความพร้อมในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และบุคลากร รองรับ IPv6 ในอนาคต มีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ ๕๐ คน  ซึ่งวิทยากรจากทาง EGA โดยคุณณัฐวัฒน์ วรสิทธิตระกูล ผู้จัดการส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศได้บรรยายเรื่อง IPv6 Overview,  IPv6 addressing  และคุณวรกร คุรุวงศ์วัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนระบบบริการสารสนเทศได้บรรยายเรื่อง IPv6 Plan to Transition, IPv6 Interoperability ให้แก่ผู้เข้าสัมนาจากกระทรวงยุติธรรม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.523364444368577.1073741826.100000850770441&type=1