ผู้อำนวยการ EGA นำทีมงานหารือกับประเทศญี่ปุ่น ด้านการพัฒนา e-Government


13 March 2558
2021

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ Prof. Dr. Toshio Obi Director of APEC e-Government Institute of e-Government, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ดร.พลพิบูล สตางค์พุฒิ ผู้จัดการส่วนพัฒนานโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ METI โดย Kenji HIRAMOTO Executive Advisor for CIO, Koji TOYOSHIMA Director International Affairs Office Commerce and Information Policy Bureau และคณะฯ เพื่อศึกษาการพัฒนา e-Government ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ทิศทางการพัฒนา e-Government และ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนา e-Government ในญี่ปุ่น (e-Government Best Practices)

นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค การพัฒนา e-Government, Trends ในการพัฒนา e-Government, CIO competency, Open Government Lab, Bridging Digital Divide เป็นต้น ณ ห้องประชุม  Ministry of Economy, Trade and Industry ประเทศญี่ปุ่น

จากนั้น  Prof. Dr. Toshio Obi นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ Ministry of Internal Affairs and Communications หรือ MIC โดย Yasu TANIWAKI Deputy Director-General Information and Communications Bureau, Yuki NARUSE Director for International Policy Coordination, International  Coordination Division, Global ICT Strategy Bureau และคณะฯ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา e-Government ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓  ด้าน คือ e-Government, Education และ Medical (Primary Domain of i-Japan strategy) นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนา e-Government ที่ทางประเทศญี่ปุ่นเน้นย้ำในเรื่องของ Cost benefit analysis เป็นต้น ณ ห้องประชุม  Ministry of Internal Affairs and Communications ประเทศญี่ปุ่น

และต่อจากนั้น Prof. Dr. Toshio Obi นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ EGA ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ Ministry of Internal Affairs and Communications หรือ MIC โดย Satoshi Hashimoto Director of Government Information System Planning Division Administrative Management Bureau, Toshiyuki Zamma Special Advisor IT Policy Office และคณะฯ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพยายามในการพัฒนา e-Government ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการปรับปรุงระบบข้อมูลของภาครัฐในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาในการพัฒนา e-Government  การส่งเสริมการพัฒนา e-Government และ สถานภาพการพัฒนาระบบ e-government ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ณ ห้องประชุม  Ministry of Internal Affairs and Communications ประเทศญี่ปุ่น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527893077249047.1073741828.100000850770441&type=1