ดร.ศักดิ์ ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Window IT Pro


13 March 2558
397

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้ สัมภาษณ์พิเศษประเด็น “ความก้าวหน้าด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากการดำเนินงานของ EGA” แก่บรรณาธิการนิตยสาร Window IT Pro ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖