EGA จัดอบรม Security Operation Center (SOC)


13 March 2558
338

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย” (Security Operation Center : SOC) ในโครงการ บริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้องอุบลชาติ ชั้น ๓ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานครั้งนี้
 

โดยโครงการอบรมนี้จัดเพื่อช่วยเฝ้าระวังการโจมตีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเครือข่าย รวมถึงการประเมินการใช้งานต่างๆ การสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง การวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการโจมตี เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ได้รับความปลอดภัยจากการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ได้ทันท่วงที โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ๔๗ ท่าน

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก คุณคมกริช คำสวัสดิ์ (ITO)
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517617694943252.107145.100000850770441&type=1#