คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน EGA


13 March 2558
906

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) พร้อมด้วย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี, นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ, นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษาการให้บริการ, ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ EGA  ให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)เรื่อง “e-Government by EGA” ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจำนวน ๑๘ ท่าน

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และทิศทางการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๖” (Smart Government In Action) โดย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และการบรรยาย เรื่อง “การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ EGA” (Government Cloud Service by EGA) โดย นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517187041652984.107087.100000850770441&type=1