EGA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่บริษัท Seagate Technology (Thailand)


13 March 2558
455

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) นำโดยนางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐาน และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายความร่วมมือภาครัฐเอกชน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่บริษัท Seagate Technology (Thailand) จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัท Seagate นำโดย Mr. Jeff Nygaard, Vice President and Country Manager Thailand & Penang Operation ให้การต้อนรับและนำชมส่วนการผลิตที่สำคัญ ทั้งนี้ EGA ได้เข้าดูงานในหลายส่วน อาทิ ด้านเทคโนโลยีการผลิต Hard Drive ที่มีความก้าวหน้าทันสมัย มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการผลิต 

นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้อง Data Center ซึ่งใช้เก็บข้อมูลชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์บริษัท Seagate และห้อง Tele-Present Conference Room ของคณะผู้บริหาร Seagate ด้วย การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานครั้งนี้จึงนับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีและการจัดการทั่วไปที่มีประโยชน์อย่างยิ่งซึ่ง EGA สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐซึ่งเป็นภารกิจหลัก ต่อไป

ชมภาพได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.534545533250468.1073741837.100000850770441&type=1