สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน EGA


13 March 2558
479

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร นำโดย นายธีระศิลป์ เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำนวน ๑๐ ท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานภาครัฐของ EGA เรื่อง “e-Government by EGA” โดยการมาศึกษาดูงานครั้งนี้สำนักข่าวกรองแห่งชาติเล็งเห็นว่า EGA เป็นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร จัดการสารสนเทศภาครัฐ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติต่อไป

จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง “e-Government by EGA” หัวข้อ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และการบรรยาย เรื่อง “การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  (EGA)” (Government Cloud Service by EGA) และเรื่อง “ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐของ  (EGA)” (Government Security Monitoring : GovMon) โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ  ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.533785506659804.1073741835.100000850770441&type=1