มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและฟังบรรยายหัวข้อ e-Government by EGA


13 March 2558
1056

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓๘ ท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการภาครัฐ ของ EGA เรื่อง “e-Government by EGA” โดยการมาศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์และเกิดทักษะในวิชาชีพที่จะได้รับจากการศึกษาดูงานจากสถานที่ ประกอบการจริงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “e-Government by EGA” หัวข้อ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” โดย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และการบรรยาย เรื่อง “การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  (EGA)” (Government Cloud Service by EGA) โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527906097247745.1073741830.100000850770441&type=1