รดน้ำขอพร คณะกรรมการบริหาร EGA เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖


13 March 2558
967

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ คณะผู้บริหารนำโดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก นายวรากรณ์ สามโกเศศ, นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล, นางจารุพร ไวยนันท์, พ.อ.ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด, นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย และ นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล คณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖  ณ  ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวน์เวอร์