EGA พัฒนาเว็บไซต์พระที่นั่งวิมานเมฆ ให้แก่สำนักพระราชวัง


13 March 2558
170

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) พร้อมด้วยนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีส่งมอบเว็บไซต์พระที่นั่งวิมานเมฆ ให้แก่สำนักพระราชวัง ซึ่ง EGA  ได้สนับสนุนการพัฒนาและจัดทำเว็บไซด์ฯ โดยมี ดร.ไพศาล   ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ สำนักพระราชวัง เป็นประธานในพิธีรับมอบงานดังกล่าว  ณ อาคารเปลือกหอยทะเล ชั้น ๒ พระที่นั่งวิมานเมฆ สำนักพระราชวัง
 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.539711246067230.1073741841.100000850770441&type=1