ลงนามความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่าง กระทรวงไอซีที EGA CAT TOT กับ กองทัพอากาศ


13 March 2558
133

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA), นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT),    นางณัฏฐ์ณัชชา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายฯ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) ร่วมกับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก 
 

โดยการลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาอื่นๆ ตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานทั้ง ๕ ฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.539578046080550.1073741840.100000850770441&type=1