พิธีรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖


13 March 2558
673

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖  ณ  ชั้น ๑๘ บริเวณหน้าห้องผู้บริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวน์เวอร์