EGA ร่วมบรรยายงาน ASEAN Anti-Corruption Youth Camp สร้างเครือข่าย ๑๐ ประเทศอาเชียน ลดปัญหาคอรัปชั่น


13 March 2558
694

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) โดยนายชรินทร์  ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ  ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่อง   “ASEAN Anti – Corruption Digital Linkage” ภายใต้โครงการ “ASEAN Anti-Corruption Youth Camp” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ  โดยมีเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากประเทศในอาเชียน ๑๐ ประเทศ ประมาณ ๘๐ ท่านเข้าร่วมงาน ได้แก่ เวียตนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว เป็นต้น ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับเยาวชนในการ ลดปัญหาคอรัปชั่นในภูมิภาคอาเชียน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.547760675262287.1073741850.100000850770441&type=1