EGA ติวเข้มคลาวด์ภาครัฐ หวังประหยัดงบประเทศชาติ


13 March 2558
676

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงให้ความรู้แก่หน่วยงานที่ใช้บริการจีคลาวด์ของภาครัฐ ให้เกิดความเข้าใจในบริการ และส่งเสริมให้มีระบบบริการภาครัฐที่สามารถใช้งานร่วมกัน ตลอดจนบูรณาการข้อมูล และลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณด้านระบบเครือข่าย

ปัจจุบันความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งในด้านภาระหน้าที่ การบริหารจัดการ หรือแม้กระทั่งการดำเนินการเพื่อจัดซื้อรวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมทั้ง ด้าน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจำเป็นซึ่งทั้งหมดนั้นอาจส่งผลให้เกิด การใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่มีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป การดำเนินการโดยนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (คลาวด์ คอมพิวติ้ง) หรือ Cloud Computing เข้ามาช่วยนั้น จะทำให้การใช้งานทรัพยากรต่างๆ เป็นไปได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรวมบริการต่างๆ ที่มีความซ้ำซ้อนเข้ามาให้บริการจากจุดเดียว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากที่ต่างๆ ผนวกรวมเข้ากับความมั่นคงปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบที่อยู่บน คลาวด์ คอมพิวติ้ง ได้เสมือนกับอยู่ในหน่วยงานของตัวเอง โดยที่หน่วยงานก็จะไม่ต้องเสียบุคลากรเพื่อมีภาระหน้าที่ในการดูแลเฉพาะใน ส่วนบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งในการดำเนินทั้งหมดนั้นก็จะเป็นรายละเอียดโครงการประจำปี ๒๕๕๖ การใช้งบประมาณ และการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย ทั้งนี้จะรวมไปถึงการให้บริการของระบบที่เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยง ที่เป็นภัยคุกคามกับระบบ 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้ภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้มุ่งมั่นในการดำเนินโครงการที่สำคัญๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้าน e-Government อย่างต่อเนื่อง จึงจัดการอบรมเชิงให้ความรู้แก่หน่วยงานที่ใช้บริการ G – Cloud (จีคลาวด์) ครั้งที่ ๑ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐที่ใช้บริการฯ ได้เกิดความเข้าใจในบริการ และส่งเสริมให้มีระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกัน (Common Services) ตลอดจนบูรณาการข้อมูล และลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณด้านระบบเครือข่าย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส ห้อง จามจุรี บอลรูม บี ชั้น เอ็ม โดยมีนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การอบรมครั้งนี้ กล่าวถึง “กระบวนการเจาะระบบเบื้องต้น ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ คือ การค้นหาเป้าหมาย และ ค้นหาจุดอ่อนหรือช่องโหว่, “การค้นหาช่องโหว่ ภาคปฏิบัติ”, “ความสำคัญของการเจาะเว็บแอพพลิเคชั่น” และ “เทคนิคการเจาะเว็บแอพพลิเคชั่น” โดย นายกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยคุกคามต่างๆ กับเว็บไซต์ กระบวนการอย่างง่ายที่ผู้ดูแลระบบใช้ในการทดสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมไปถึงแนวทางเบื้องต้นในการป้องกันเว็บไซต์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังปฏิบัติทดลองเจาะระบบเว็บจำลอง และการอ่านรายงานผลการค้นหาช่องโหว่อีกด้วย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวประมาณ ๗๐ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.559002624138092.1073741862.100000850770441&type=1