EGA บรรยาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ให้ กระทรวงวัฒนธรรม รุ่น ๒


13 March 2558
1173

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรใน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาค รุ่นที่ ๒” จำนวนประมาณ ๔๐ ท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   

การอบรมครั้งนี้บรรยาย “การแนะนำบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐหรือ (MailGoThai)” โดย นายเอก โอฐน้อย  เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาวุโส ในหัวข้อหลักสูตร “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม (ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ หรือ MailGoThai)” ซึ่งกล่าวถึง “การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้ในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น” 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.558562927515395.1073741861.100000850770441&type=1