รองเจ้ากรมการสื่อสารฯ ทหารเรือนำทัพเยี่ยมชม EGA


13 March 2558
329

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร นำโดย น.อ.พงศกร กุวานนท์  รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองทัพเรือ จำนวน ๑๓ นาย ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานภาครัฐของ EGA เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ โดยการมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางสำหรับการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของกองทัพเรือ รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว มีการบรรยายเรื่อง “e-Government by EGA” หัวข้อ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” โดย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และบรรยาย เรื่อง “การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  EGA” (Government Cloud Service) โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีประเด็นต่างๆ อาทิ ระบบ Government Application Center On Cloud Computing, การจัดทำ Server farm, ระบบ Firewall, การจัดทำ Backup data และ Disaster Recovery เป็นต้น และต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบของที่ระลึกและกล่าวปิดงานเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.557715440933477.1073741859.100000850770441&type=1