รัฐบาลเนปาล เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


13 March 2558
43

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลประเทศเนปาล ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลาง จำนวน ๑๘ ท่าน จัดโดยสำนักบริหารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ภายใต้หลักสูตรการอบรม “IT Awareness and Application” ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA” เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ โดยวัตถุประสงค์ของการดูงานดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นถึง ความก้าวหน้าของ EGA และศึกษาเปรียบเทียบ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหน่วยงานภาครัฐของประเทศเนปาลให้เกิดการ พัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ การบรรยาย เรื่อง “การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  EGA” (Government Cloud Service by EGA) โดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.554514404586914.1073741857.100000850770441&type=1