EGA ร่วมงาน ลงนามความร่วมมือ พร้อมเสวนาโชว์ผลงานไอที “โครงการจังหวัดต้นแบบอัจฉริยะนครนายก


13 March 2558
936

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมงานพิธีเปิดโครงการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ Smart Province (จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ)  “จังหวัดต้นแบบอัจฉริยะนครนายก (Smart Nakhorn Nayok Province)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดนครนายก โดย ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  โดยมี รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖   ณ  ห้อง ธีระ สูตะบุตร ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นอกจากนี้ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ EGA  เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาจังหวัดต้นแบบอัจฉริยะด้วยองค์ความรู้การเกษตรและวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการและนวัตกรรมบริการ” โดยกล่าวถึง “ระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพด้วยการบรูณาการของข้อมูลด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ บริการผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากภาครัฐ เช่น สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การขนส่งและแรงงาน เป็นต้น และ การเข้าถึงบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน ได้แก่ บริการ Smart Box ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ Smart Box จากจุดเดียว เป็นต้น  

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่   
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.582877701750584.1073741871.100000850770441&type=1