อีจีเอ หารือผู้แทนภาครัฐ สรุปแนวทางระบบห้องประชุมระยะไกลเสมือนจริง


13 March 2558
1432

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดประชุมสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus group) การให้บริการระบบห้องประชุมระยะไกลเสมือนจริง (Telepresence) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานระบบห้องประชุมระยะไกลเสมือนจริงให้แก่หน่วย งานต่างๆ 

การจัดประชุมสัมภาษณ์กลุ่มย่อยนี้เป็นการนำเสนอถึงระบบห้องประชุมระยะไกล เสมือนจริง และแนวทางในการให้บริการของ EGA โดยรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อม ความต้องการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริการ ทำให้ EGA ทราบความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

สำหรับการประชุมสัมภาษณ์กลุ่มย่อยดังกล่าว เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงบประมาณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.577386335633054.1073741868.100000850770441&type=1