มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ เยี่ยมชมดูงานไอซีที “อีจีเอ


13 March 2558
971

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์  อาจารย์ผู้สอน และนิสิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงคอมพิวเตอร์) ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๙ คน ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA เรื่อง “e-Government by EGA” เพื่อเพิ่มพูนความรู้พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านแขนงวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานนี้ เป็นการบรรยายเรื่อง “e-Government by EGA” หัวข้อ “บทบาทภารกิจ 

การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบรรยาย เรื่อง “การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  (EGA)” (Government Cloud Service by EGA) โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ  

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.595827957122225.1073741882.100000850770441&type=1