มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมดูงานไอซีที อีจีเอ


13 March 2558
623

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๒๘ คน ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA เรื่อง “e-Government by EGA” โดยการมาศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทรรศของการปฏิบัติงาน ในองค์กรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครอบคลุมในสายงานด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติงานที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

สำหรับการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นการบรรยายเรื่อง “e-Government by EGA” หัวข้อ “บทบาท ภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” โดย  นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการบรรยาย เรื่อง “การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  (EGA)” (Government Cloud Service by EGA)  โดย คุณนันทวัน  วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ  

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.595392500499104.1073741881.100000850770441&type=1