อีจีเอ ติวเข้มคลาวด์ภาครัฐ หวังป้องกันภัยคุกคาม พร้อมรับมือไอทีเปลี่ยนแปลงในอนาคต


13 March 2558
95

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดอบรมในโครงการบริการระบบคลาวด์ของภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Cloud Computing ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และสามารถดูแลระบบของตนและปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของ EGA 

เนื่องด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดเวร์ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจำเป็น โดยนำเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาช่วยซึ่งจะทำให้การใช้งานทรัพยากรต่างๆ เป็นไปได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการของบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์หรือระบบเพื่อทำหน้าที่ในรูปแบบ เดียวกัน โดยการรวมบริการต่างๆ ที่มีความซ้าซ้อนเข้ามาให้บริการจากจุดเดียว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากที่ต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จึงจัดการอบรมในโครงการบริการระบบคลาวด์ของภาครัฐ (Government Cloud Services) ครั้งที่ ๒ เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐเข้าใจในเทคโนโลยี Cloud Computing และหลักปฎิบัติต่างๆ ในการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานของตน ตลอดจนการเตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Cloud Computing ในอนาคต เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖  ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส ห้อง จามจุรี บอลรูม บี ชั้น เอ็ม โดยมี นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การจัดอบรมครั้งนี้ กล่าวถึงเรื่อง “G-Cloud by EGA” โดย นายจิรชาติ ทิพย์พงษ์จิตรา ส่วนที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ “G-Cloud Next Move” โดย นายมนตรี อึ้งวิจิตรอำไพ ผู้จัดการส่วนบริการระบบสารสนเทศ และ “Security Awareness & Incident Response” โดย นายกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล ส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวประมาณ ๖๓ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.601784083193279.1073741889.100000850770441&type=1