อีจีเอ โชว์ “คลาวด์ภาครัฐ


13 March 2558
821

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงานการประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการภายในงานซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย ๒๐๑๓ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ภายใต้กรอบแนวคิด “Unite ASIA Innovation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เกิดการ ตื่นตัวต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยสามารถบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมไปสู่ระดับเอเชียและระดับสากล 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการภายในงาน Software Expo Asia ๒๐๑๓ ภายใต้กรอบแนวคิด “Unite ASIA Innovation” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์     ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  โดยมี นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประมาณ ๕๐๐ คน และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติกว่า ๒๐๐ ราย 

ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย ๒๐๑๓ หนึ่งในงานจัดแสดงทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชีย ขอเชิญสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของ “นวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์แห่งภูมิภาค” นิทรรศการทางเทคโนโลยีชั้นนำ การสาธิตชั้นนำทันสมัย เวทีต่อยอดเครือข่ายและการจับคู่ทางธุรกิจร่วมด้วยเสวนาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมการประชุมสัมมนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกธุรกิจและการบริการอัน จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันในยุคดิจิตอล ให้กับนานาประเทศในเอเชียและโอเชียเนียได้ อย่างเต็มภาคภูมิ

สรรค์สร้างด้วยพลังขับเคลื่อนจากเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมอันไร้ขอบเขต ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย ๒๐๑๓ มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงและบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรม ธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจจากผู้นำในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่นๆอีกมาก เพื่อก่อสร้างโลกอันสมบูรณ์แบบแห่งวันพรุ่งนี้ จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

นอกจากนิทรรศการและการเสวนาทางเทคโนโลยี การจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสามารถพบปะโดยตรงกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ระดับนานาชาติกว่า ๒๐๐ ราย และได้มีส่วนร่วมสัมผัสถึงความตื่นตัวในการพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์และ บริการของผู้ประกอบการต่างๆ ที่มาร่วมจัดแสดงอีกด้วย ซึ่ง EGA ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) เพื่อให้ผู้ร่วมงานเข้าใจในเทคโนโลยี Cloud Computing และหลักปฎิบัติต่างๆ ในการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานของตน ตลอดจนการเตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Cloud Computing ในอนาคต และ นำเสนอผลงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้นี้มา ประยุกต์ใช้ในการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายของหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) กล่าวว่า “นี่คือเวทีแสดงนวัตกรรมชั้นนำ ที่ให้โอกาสเราได้รู้จักซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ยกระดับและเสริมศักยภาพให้กับภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งของธุรกิจโดยรวมได้เป็นอย่างดี”

Mr. Abdullah H.Kafi Chairman of The Asian-Ocenanian Computing Industry Organization (ASOCIO) กล่าวว่า “สิ่งที่ผู้ร่วมงานได้รับจาก งานซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย 2013 ไม่ใช่เพียงแค่แรงบันดาลใจ หรือความรู้จาการประชุม ASOCIO และการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำเท่านั้น หากแต่เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่มากมายในครั้งนี้”

Dr. James Poisant, Secretary General The World Information Technology and Services Alliance (WITSA) กล่าวว่า “งานนี้เป็นเวทีสำคัญที่จะเปิดโอกาสทางธุรกิจ และขยายเครือข่ายการค้าระดับโลก ควบคู่ไปกับสัมนาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ที่จะทำให้ทราบถึงการใช้ ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ อุสาหกรรม การบริหารงานภาครัฐ สังคม ตลอดจนการใช้งานส่วนบุคคล”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.608049759233378.1073741899.100000850770441&type=1