อีจีเอจัดอบรมระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ


13 March 2558
1199

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) โดย เจ้าหน้าที่ของสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิศวกรรมและปฎิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (GIN Conference) ให้กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประทศ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานระบบ GIN Conference และ ให้สามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ชั้น ๒ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ TOT Academy ถนนงามวงศ์วาน  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลระบบเครือข่ายเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด จำนวน ๗๖ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.607103449328009.1073741898.100000850770441&type=1