อีจีเอ ก.ไอซีที ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ๕ ธันวา


13 March 2558
816

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กำหนดให้จัดพิธีในวันที่ ๓ ธันวาคมของทุกปี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว  โดยมี ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.643087419062945.1073741915.100000850770441&type=3