ผู้อำนวยการอีจีเอ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช


13 March 2558
795

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี่และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  มีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง และข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ หน่วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ประมาณ ๑,๖๐๐ คน โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการมีจิตสำนึก “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้” ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

โดยขอเชิญชวนข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนาม “ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์” ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำหรับรายชื่อผู้ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ทั้งหมดนั้น สำนักงาน ก.พ. จะรวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าต่อไป

สามารถร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ที่ www.crownprince60.com

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.642540359117651.1073741914.100000850770441&type=1