นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ อีจีเอ เยี่ยมชมแท่นผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่แหล่งบงกชใต้ ของ ปตท.


13 March 2558
497

คณะผู้บริหารจากหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เยี่ยมชมศึกษาดูงานแท่นผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่แหล่งบงกชใต้ ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด  (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ  จังหวัดสงขลา

สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานนี้เพื่อให้ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้หลักสูตรนักนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ได้แก่  ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การท่าเรือแห่งประเทศไทย  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมบัญชีกลาง ธนาคารออมสิน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ได้รับความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของหน่วยงานซึ่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และเป็นส่วนต่อยอดองค์ความรู้ในเนื้อหาทางด้านระบบสารสนเทศที่ผู้เข้าอบรม ให้ความสนใจรวมถึงเป็นแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ หน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยมี คุณพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้การต้อนรับคณะในครั้งนี้  

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.639522612752759.1073741912.100000850770441&type=1