อีจีเอยกขบวนนวัตกรรมการบริการเพื่อภาครัฐเปิดตัวในงาน ไอทียู เทเลคอม เวิลด์ 2013 (ITU Telecom World 2013) ภายใต้แนวคิด Thai Gov


13 March 2558
815

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารนำเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐร่วม จัดนิทรรศการ e-Government Pavilion ภายในงานไอทียู เทเลคอม เวิลด์ 2013 (ITU Telecom World 2013) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี  โดยงานดังกล่าวได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงไอซีทีรับ เป็นเจ้าภาพจัดงานในนามรัฐบาลไทย สำหรับงาน ITU Telecom World 2013 ถือเป็นเวทีหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรม ICT รวมถึงเป็นงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมใน ระดับภูมิภาค โดยมี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สำหรับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมใน ระดับภูมิภาคนี้ EGA จัดแสดงในส่วนนิทรรศการ e-Government Pavilion โดยเนื้อหาหลักของงานจะเป็นการนำเสนอผ่านแนวคิด Thai Government Software as a Service ซึ่งจะแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่หน่วยงานภาครัฐของไทยแปลงระบบไอทีและ โทรคมนาคมจากการสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐานภายในหน่วยงานตนเองออกมาสู่การ นำระบบให้ประชาชนเริ่มใช้งานบริการภาครัฐด้วยระบบไอที ภายในงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 
 1. ส่วนของบริการที่ EGA ให้กับหน่วยงานรัฐโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นระบบ GIN2.5 ที่ปรับเปลี่ยนจากระบบ GIN2.0 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากทาง EGA ได้เพิ่มเติมทั้งความเร็วของแบนด์วิธ การดูแลรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบริการเสริมใหม่ๆ ผ่านเครือข่าย GIN2.5, ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud ซึ่งมีการขยายระบบให้ใหญ่และรองรับความต้องการของหน่วยงานรัฐที่จะเข้าใช้ ระบบมากขึ้น มีการกระจายโหนดและระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น และยังรองรับมาตรฐานใหม่ของ Cloud Security Alliance หรือ CSA อีกด้วย, ระบบ G-SaaS หรือ Government Software as a Service ที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเช่าใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย ซึ่งในงานนี้จะมีการนำเสนอบริการใหม่เช่น ระบบประชุมทางไกลรุ่นประสิทธิภาพสูง และอื่นๆ

  “บริการของ EGA ทั้งหมดจะแสดงให้เห็นว่า ได้วางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและ โทรคมนาคมแก่หน่วยงานรัฐไทยให้ครบทุกด้าน และมีการวางแผนเพิ่มการใช้บริการเหล่านี้จากหน่วยงานรัฐมากขึ้นทุกปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน ลดงบประมาณการลงทุน รวมถึงการต่อยอดให้บริการกับประชาชนได้ดีขึ้น”
   

 2. จะเป็นโครงการของหน่วยงานรัฐใหม่ๆ ที่ก้าวสู่ยุคนำระบบไอทีมาสู่บริการภาคประชาชน โดยมีโครงการหลักสามด้านคือ
  2.1 โครงการ Smart Province ของจังหวัดนครนายก จะเป็นการนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นหัวใจหลักของโครงการ เป็นการฉายภาพโดยรวมของทั้งจังหวัดเมื่อโครงการสำเร็จแล้ว ทาง EGA จะยังนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีที่สำคัญซึ่งผลักดันโครงการนี้ รวมถึงบริการเสริมใหม่ๆ อื่นๆ ที่จะเข้ามาต่อยอด เช่น Smart Box ในการทำให้ชาวบ้านปกติเข้าถึงข้อมูลภาครัฐในด้านต่างๆ  ได้ง่ายขึ้น โดยผ่านระบบโทรทัศน์ปกติ และบริการเสริมทางด้านต่างๆ อีกมากมาย
  2.2 โครงการ Smart ID ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะโดดเด่นในครั้งนี้ นอกจากการแสดงระบบเชื่อมต่อข้อมูลจากหมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐสามารถต่อเชื่อมบริการผ่านระบบ GIN2.5 ของ EGA ได้ และมีหน่วยงานรัฐที่ใช้ระบบนี้กว่า ๑๕๐ หน่วยงานแล้ว โดยในบูธ Government Pavilion นี้จะยังมีการนำเสนอแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เช่น แอพพลิเคชั่นทางด้านการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประชาชน, การนำบัตรประชาชนอัจฉริยะ หรือ Smart Card ไปใช้ในบริการภาครัฐอื่นๆ, การแสดง Pin Code ที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อยืนยันตัวตน และอื่นๆ รวมถึงการนำเสนอภาพในเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกรมการปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในอนาคต

  2.3 โครงการ Smart Transportation ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จะมีการโชว์ระบบบริการประชาชนที่เพิ่งเปิดดำเนินการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบ จองคิวจัดทำทะเบียนรถ การจัดสอบใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์แล้ว จะยังมีการนำเสนอระบบใหม่คือระบบบริการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ โดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้ในทันที ซึ่งภายในงานจะมีการทดลองให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใช้จริงก่อนเปิดให้บริการจริง นอกจากนั้นกรมการขนส่งทางบกจะนำเสนอข้อมูลการปรับโฉมรูปเล่มทะเบียนรถแบบ ใหม่ ในรูปแบบของสมาร์ทการ์ด ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าการให้บริการแบบใหม่แก่ประชาชนในทันที
   
“ซึ่งในส่วนนี้นอกจากจะเป็นโครงการที่สามารถให้บริการจริงในปัจจุบันแล้วจะยังรวมถึงการนำเสนอโซลูชันใหม่ในการให้บริการกับประชาชนในอนาคตอันใกล้ที่ ยังไม่เคยนำแสดงที่ใดมาก่อนผู้เข้าร่วมงานจะได้เห็นภาพการนำระบบไอทีภาครัฐ ไปใช้บริการกับประชาชนจริงๆ ในมุมมองใหม่ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มีบริการของ EGA เป็นพื้นฐานกลางต่อเชื่อมไปยังทุก บริการที่มีอยู่ และเชื่อว่าบริการเหล่านี้จะทำให้ระบบ e-Government ของไทยถูกยกระดับมากขึ้น กว่าเดิมอย่างมาก”
 
จากนั้นแถลงข่าวเปิดตัว “นวัตกรรมการบริการเพื่อภาครัฐเปิดตัวในงาน ไอทียู เทเลคอม เวิลด์ ๒๐๑๓ (ITU Telecom World 2013) ภายใต้แนวคิด Thai Government Software as a Service” ณ บริเวณบูธ e-Government Pavilion (บูธ T12) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี  ในประเด็น “ทิศทาง e-Gov ไทยสู่ยุค SaaS (Software as a Service)” โดย ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที), บริการ e-Service ใหม่จากภาครัฐสู่ภาคเอกชนโดย EGA โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), นวัตกรรมการบริการเพื่อภาครัฐภายใต้แนวคิด Thai Government Software as a Service
เรื่อง Smart Province นครนายกภาคปฏิบัติ โดย ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, 
เรื่อง Smart Service บริการคมนาคมแบบบูรณาการ โดย นายณันทพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ กรมการขนส่งทางบก และ เรื่อง Smart ID บัตรประชาชนอัจฉริยะสำหรับคนไทยยุคดิจิตอล โดย นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 
 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.638833306155023.1073741908.100000850770441&type=1