อีจีเอ จัดอบรม การบริหารความเสี่ยงด้านไอซีที ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


13 March 2558
796

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดย เจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิศวกรรมและปฎิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และ ส่วนพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริหารความเสี่ยง จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)และ ให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำการประเมิน ความเสี่ยงในองค์กร ตลอดจนนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานได้ โดยมี พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผบช.สทส. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓  อาคาร ๒๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้า ร่วมจำนวน ๑๐๐ นาย

สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีหัวข้อต่างๆ อาทิ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร การทำ WORKSHOP การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และ สรุปการทำ WORKSHOP 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.632583883446632.1073741906.100000850770441&type=1