สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เดินเครื่องเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ จัดงาน Open Data


13 March 2558
2776

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เดินเครื่องเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ จัดงาน Open Data หวังบูรณาการข้อมูลภาครัฐ พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ หวังเกิดเครือข่ายสร้างและเกิดแอปบริการภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ นำข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบเศรษฐกิจ ดิจิทัล มาสร้างมูลค่าเพิ่ม หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ เป็นจำนวนมหาศาล เพื่อใช้ในการดำเนินการ ตั้งแต่ระดับนโยบาย และการบริการสาธารณะ กระบวนการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Open Data สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้ริเริ่มเป็นเจ้าภาพ ในการทำงานเรื่องดังกล่าว วันนี้ถือเป็นหลักกิโลเมตรที่สำคัญในการประกาศว่า หน่วยงานภาครัฐภายใต้นโยบายเศษฐกิจ ดิจิทัล จะปฏิรูประบบข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือเครื่องมือในการบริการสาธารณะใหม่ ๆ และที่สำคัญคือการสร้างความโปร่งใส ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และตรวจสอบการทำงานภาครัฐ

ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA เปิดเผยว่า การทำโครงการ Open Data ของภาครัฐไม่ใช่เป็นแค่การนำข้อมูลของภาครัฐมาเปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้น แต่ถือเป็นการพัฒนาบริการภาครัฐและยกระดับการมีส่วนร่วมของสังคมด้วย เพราะการนำข้อมูลภาครัฐไปใช้งานนอกจากภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม จะต้องเลือกหยิบไปใช้งานในส่วนที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังต้องเลือกเทคโนโลยีรวมถึงการปรับแต่งข้อมูลเหล่านั้นให้ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ และบริการใหม่ๆ เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่ช่วยยกระดับชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยในงาน International Open Data Day หรือ “วันเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสากล” ได้มีการนำข้อมูลภาครัฐที่เปิดเผยแล้ว มาทำ Visualization หรือการทำ Infographic จำนวนมากในหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือประชาชนนำข้อมูลภาครัฐไปใช้ประโยชน์ได้ ง่ายขึ้น

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือ เมื่อข้อมูลของภาครัฐเริ่มเปิดเผยและถูกนำไปใช้งาน ทุกภาคส่วนจะมีส่วนในการเข้ามาปรับปรุงข้อมูลสาธารณะมากขึ้น และจะมีการบูรณาการข้อมูลจากข้อมูลเดี่ยวของหนึ่งหน่วยงานรัฐ จะเป็นข้อมูลจากหลายหน่วยงานรัฐ รวมถึงการบูรณาการข้อมูลภาครัฐกับทุกภาคส่วน ซึ่งจะกลายเป็นชุดข้อมูลตามที่มีการใช้งานจริง ไม่ใช่เป็นข้อมูลเชิงเดี่ยวอีกต่อไป ซึ่งภายในอนาคตจะเห็นข้อมูลเชิงซ้อนออกมามากขึ้น โดย EGA จะเชื่อมประสานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเข้าด้วยกัน

นอกจากนั้นในงาน “วันเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสากล” ทาง EGA ได้ทำบันทึกความเข้าใจ ในการส่งเสริมการสร้างข้อมูลสาธารณะ (Open Data) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การเปิดเผย และการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ กับ มหาวิทยาลัยอาเชียน ในการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการทำงานด้าน Open Data กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และ สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเข้ามาทำงานในการสร้าง ชุมชนนักพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกิดจากข้อมูลภาครัฐ

หมายเหตุ : International Open data Day คือวันที่กลุ่มชุมชนที่สนใจเรื่องระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) ทั่วโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมเช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน การเปิดข้อมูลสู่สาธารณะ การทำข้อมูลให้เข้าใจง่ายโดยใช้วิธี Visualization หรือการทำ Infographic การใช้ข้อมูลแบบเปิดมาวิเคราะห์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนโยบายเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในปี 2558 นี้ International Open data Day ตรงกับวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ได้มีการจัดกิจกรรมกว่า 137 เมืองทั่วโลก ในประเทศไทย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มูลนิธิเพื่อคนไทย เครือข่ายพลเมืองเน็ต Ma:D Hub for Social Enterprise, Blognone, Good Factory และ Change Fusion ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม International Open data Day ที่กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855422691194040.1073741863.542226425847003&type=3