วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


13 March 2558
998

นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีจีเอ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๒ คน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ คน และคณะอาจารย์ ๓ คน  นำโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA” เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

 

โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ แก่อาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ” โดย นายจิตติ กาหลง ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีจีเอ และบันทึกภาพร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855432134526429.1073741866.542226425847003&type=3